Aktualności

Aktualności ze świata OZE

Ceny prądu 2020 dla gospodarstw domowych

Ceny prądu 2020 dla gospodarstw domowych 

Wbrew obietnicą polityków zarządzającej partii, gospodarstwa domowe nie unikną podwyżek za prąd.

Prezes URE zatwierdził taryfy dla wszystkich czterech sprzedawców z urzędu. Już w połowie grudnia 2019 prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy spółki TAURON. Odbiorcy tego sprzedawcy zaczną płacić średnio o 12% więcej za prąd już w 2020 roku. 30 grudnia 2019 roku zakończono kolejne postępowania, oraz zatwierdzono firmom Energa Obrót i Enea taryfy na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych. W tym czasie URE zatwierdził taryfę operatora PSE tj. Polskich Sieci Elektroenergetycznych i kolejnych pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej: Enea Operator, Energa Operator, Innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja. Klienci PGE również nie uniknęli podwyżek, 3 stycznia 2020 roku URE zatwierdziło nową taryfę na sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych PGE Obrót. Taryfa ta zakłada wzrost ceny energii o 19,5%, natomiast dla wszystkich pozostałych  sprzedawców z urzędu ceny wzrosną w przedziale 19,5% do 19,9%. 

Urząd Regulacji Energetyki podaje "Każdy z czterech sprzedawców może wprowadzić nowe stawki opłat za energię elektryczną dla gospodarstw domowych, w stosunku do których będzie stosował taryfę zatwierdzaną przez prezesa URE, najwcześniej po 14 dniach od ich opublikowania przez regulatora. Oznacza to, że Tauron Sprzedaż mógł wprowadzić podwyżki od 1 stycznia br., Energa Obrót i Enea od 14 stycznia br., a PGE Obrót od 18 stycznia br. Jednocześnie, nowe taryfy będą obowiązywały w terminach wnioskowanych przez przedsiębiorstwa: dla Enei i PGE Obrót – do 31 marca 2020 r., natomiast taryfy Energa Obrót i Tauron Sprzedaż – do końca 2020 roku” .