Aktualności

Aktualności ze świata OZE

Ulga termomodernizacyjna na instalacje fotowoltaiczną

Ulga termomodernizacyjna na instalacje fotowoltaiczną 

Czy zakładając instalacje fotowoltaiczną mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? 

Z rozporządzenia nowelizującego zmianę ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych, oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 9 listopada 2018 r. wynika, że wprowadzono ulgę dla właścicieli mieszkalnych budynków jednorodzinnych związaną z operacjami termomodernizacyjnymi. 

Pod pojęciem operacji termomodernizacyjnych ustawodawca określa inwestycje związane z modernizacją systemu grzewczego, docieplenia czy ogrzewania domu. Wspomina również o inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, mówi o nabyciu osprzętu, jak i o jego montażu, oraz audycie energetycznym. 

Jak wygląda ulga termomodernizacyjna? 

Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów na wymienione cele termomodernizacyjne.

Jakie warunki trzeba spełnić by uzyskać ulgę termomodernizacyjną? 

Wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT. Faktury te muszą być wystawione przez podmiot, który NIE jest zwolniony z podatku VAT. 

Wszystkie inwestycje danego podatnika są liczone razem, kwota odliczenia to 53000 zł.

Wszystkie prace termomodernizacyjne muszą być zakończone w terminie 3 lat od końca danego roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek na dany cel. 

Jeśli podatnik dostanie zwrot takich wydatków w formie np. funduszy ochrony środowiska, dotacje z gminy... musi taki zwrot doliczyć do indywidualnego dochodu.

Kogo dotyczy ulga termomodernizacyjna? 

Ulga dotyczy osób fizycznych, które rozliczają się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, skali podatkowej, oraz stawki liniowej. Warto pamiętać, że odliczamy od dochodu, a nie od podatku. Jest to ruch w stronę polepszenia życia Polaków w celu poprawienia jakości powietrza, którym oddychamy.  


Chcesz dowiedzieć się jak działa instalacja fotowoltaiczna? Wejdź tutaj - Jak to działa?