Aktualności

Aktualności ze świata OZE

Dotacja "Mój Prąd" dla instalacji fotowoltaicznych

Dotacja "Mój Prąd" dla instalacji fotowoltaicznych


Czym jest rządowy program "Mój Prąd"? 

"Mój prąd" jest nowym rządowym programem skierowanym dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby za pomocą instalacji fotowoltaicznej. Obejmuje on teren całej Polski. "Mój Prąd" ma pomóc Polsce spełnić zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskiej. Zakłada on dofinansowanie kwotą 5000 zł dla instalacji fotowoltaicznych od 2 do 10 kW, by zwiększyć ilość instalacji na polskich domach. 

Pierwszy termin naboru wystartował 30.08.2019 r. i trwał do 20.12.2019 r. W tym czasie udało się dofinansować 27 tyś. mikroinstalacji PV.  

Drugi termin naboru wystartował 13.01.2020 r. i potrwa aż do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Ile rzeczywiście wyniesie dotacja "Mój Prąd"? 

Dotacja może pokryć do 50% kosztów całej instalacji fotowoltaicznej, nie może ona jednak przekroczyć kwoty 5000 zł. W programie można zamontować instalacje fotowoltaiczną o wielkości od 2 do 10 kW. Koszt instalacji fotowoltaicznej najczęściej przekracza kwotę 10000 zł, więc większość ubiegających się o rządowe dofinansowanie otrzyma kwotę 5000 zł, która jest kwotą maksymalną. 


Co z ulgą termomodernizacyjną i "Czyste Powietrze" jeśli ubiegamy się o dofinansowanie "Mój Prąd"? 

Mój prąd nie łączy się z dotacją w programie "Czyste Powietrze", jednak każdy prosument będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która obowiązuje od początku 2019 roku. Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć instalacje fotowoltaiczną od podstawy podatku. 


Czy ulga w podatku rolnym, a program "Mój Prąd" wykluczają się? 

W przypadku skorzystania z ulgi w podatku rolnym, nie będzie można wystąpić o dofinansowanie z rządowego programu "Mój Prąd". Dofinansowanie skierowane jest dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.


Czy dotacja z programu "Mój Prąd" jest zwolniona z podatku PIT? 

Dotacja "Mój Prąd" przeznaczona jest na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej od 2 do 10 kW (mikroinstalacji). Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. W przypadku otrzymania dofinansowania, korzystający otrzymuje całość dotacji, zakładając otrzymanie maksymalnej wartości, jest to 5000 zł. 


Kto ma pierwszeństwo w "Mój Prąd"? 

Na dofinansowanie przeznaczono kwotę 1 mld zł. Przysługiwać będzie ono aż do wyczerpania limitu. Przyznawane jest na podstawie kolejności złożonych zgłoszeń. 


Czy mogę sam zamontować instalacje i ubiegać się o dofinansowanie "Mój Prąd"? 

Na montaż samodzielny, w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień, przysługuje dotacja z programu "Mój Prąd". 


Czy dotacja "Mój Prąd" jest jednorazowa? 

Nie, dotacja z programu "Mój Prąd" nie jest jednorazowa. Nie można złożyć wniosku o dofinansowanie w przypadku rozbudowy swojej instalacji ale można złożyć więcej niż jeden wniosek w przypadku np. dwóch odrębnych instalacji fotowoltaicznych. Dotacja udzielana jest na konkretną instalacje podłączoną do licznika. 


Czy dotacja "Mój Prąd" obowiązuje tylko podczas płatności gotówką za instalację?  

Nie, jeśli instalacja została zakupiona na kredyt wystarczy przedstawić oświadczenie samego wykonawcy lub potwierdzenie z banku, że faktura została zapłacona. 


Gdzie znajdę wniosek o dofinansowanie z programu "Mój Prąd" i jakie dokumenty są potrzebne? 

Wniosek dostępny jest na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złożyć wniosek powinno się w formie papierowej z własnoręcznym podpisem lub online na portalu GOV.pl. 

Stosowna dokumentacja: 

  • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego "Mój Prąd" (RODO),
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Szczegóły programu "Mój Prąd" - Kliknij Tutaj 

Chcesz dowiedzieć się jak działa instalacja fotowoltaiczna? Wejdź tutaj - Jak to działa?